roebbers.nl

Salarisadministratie

Door de eisen die de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen aan de uitvoering van de salarisadministratie stellen, is het voeren van een goede salarisadministratie steeds meer een specialistische aangelegenheid geworden.

Met gebruikmaking van professionele salarissoftware voeren wij uw salarisadministratie perfect uit. U kunt van ons de volgende zaken verwachten:

• Aanlevering van periodieke journaalposten
• Aanlevering van salarisstroken voor uw medewerkers
• Berekening en elektronische aanlevering van afdrachten loonheffing en werknemersverzekeringen
• Meldingen ten behoeve van bedrijfsvereniging, pensioenfonds en verzorgingsmaatschappijen
• Indien van toepassing het verzorgen van eerstedagsmeldingen
• Verstrekken van jaaropgaven aan uw medewerkers.

Naar aanleiding van uw wensen bieden wij u graag een voor u interessant dienstenpakket aan.